Menu

Real Estate & Development management

Rychlá a efektivní příprava jakýchkoliv realitních či developerských projektů na míru

#
PROJECT MANAGEMENT

Díky zkušenostem z mnoha odvětví developmentu, je firma Safetic Construction a.s. schopna rychle a efektivně připravit, zrealizovat a managersky uchopit jakýkoli realitní, či developerský projekt. Dle požadavků investora a s ohledy na chování trhu vytváříme projekt a strategii s co možná největší efektivností kvality, času a nákladů. Následně umíme projekt výhodně prodat, pronajmout a nebo ho nadále spravovat, aby došlo k co možná nejvyššímu zhodnocení vložených financí.

#
DEVELOPMENT

Pro klienty jsme schopni zajistit komplexní servis v každé fázi developerské činnosti. Našim klientům také nabízíme implementaci nových systémů do stávajících budov, pro zefektivnění jejich funkčnosti. Každý projektový námět je zprvu podroben důkladné analýze, která je nezbytná pro bezproblémový průběh dalších fází. Velký důraz je kladen na garanci ekonomické rentability celého projektu po celou dobu jeho životnosti.

#
REAL ESTATE

Firma SC realizuje projekty pro rezidenční bydlení, výstavbu a pronájem kancelářských budov, hotelů a komerčních ploch. Při přípravě projektů věnujeme maximální pozornost přípravné fázi, která urychlí a zefektivní samotnou výstavbu a následný prodej, nebo pronájem. Po dokončení projektu můžeme investorovi nabídnout i správu celé nemovitosti. To je garancí maximální kvality provedené stavby a optimalizací nákladů spojených s provozem, což je oceněno investorem a především budoucími nájemníky.

Kontaktovat Zobrazit portfolio

PROJEKTOVÉ FÁZE

Přípravná fáze:

 • Posouzení lokality, územního plánu nebo nemovitosti
 • Zpracování studie využitelnosti a proveditelnosti
 • Vyhodnocení lokality a záměru
 • Stanovení koncepce a plánu rozvoje
 • Zpracování budgetu nákladů a výnosů s předpokládanou rentabilitou
 • Vytvoření časového plánu s podrobným plánem jednotlivých kroků realizace

Realizační fáze:

 • Akviziční fáze / nákup nemovitosti nebo společnosti
 • Zpracování projektu
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Zajištění smluvní dokumentace, právní podpora
 • Financování
 • Příprava marketingových podkladů a propagačních materiálů
 • Zajištění propagace projektu – reklamní kampaň
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Realizace – výstavba projektu

Závěrečná fáze:

 • Kolaudace
 • Prodej či pronájem cílovému uživateli
 • Prohlášení vlastníka a úkony spojené s KN
 • Administrativní a právní úkony s předáním do užívání cílovému uživateli
 • Správa nemovitosti

Kontakt

+420 725 517 904

Kancelář společnosti:
Husova 204/5
110 00, Praha 1